Agymenők párbeszédek 2.

« Vissza a tananyagokhozAz alább olvasható fordítások saját készítésűek (nem a sorozat magyar szinkronos változatának leiratai), és helyenként - szándékosan, a megértést könnyítő célzattal - nem követik szó szerint az eredeti szöveget a fordítás tekintetében.

Leonard

Have you considered telling her how you feel?
Eszedbe jutott már, hogy elmondd neki, hogyan érzel?

Sheldon

Leonard, I'm a physicist, not a hippie.
Leonard, én fizikus vagyok, nem hippi.
• • •

Sheldon

Do you want to say it?
Akarod te mondani?

Amy

Let's say it together.
Mondjuk együtt!

Sheldon & Amy

We're getting a turtle!
Lesz egy teknősünk! (szó szerint: Veszünk egy teknőst!)

A többes szám első személyre vonatkozó felszólítás az angolban let's (= let us) szerkezetű. Különlegessége, hogy a rá vonatkozó visszakérdezés mindig shall we.
• • •

Amy

I've seen and talked to you more in the two days we've been broken up than in the last two months we were together.
Többet találkoztunk és beszéltünk a szakításunk óta eltelt két nap alatt, mint a kapcsolatunk utolsó két hónapjában.

Sheldon

Well, if you want to see less of me, maybe we should go out again.
Nos, ha kevesebbet akarsz látni, talán újra járnunk kellene.

Egy összehasonlító szerkezetet láthatunk Amy mondatában: more ... than. Az ilyen esetekben középfokú melléknevet vagy határozószót és than kötőszót kell alkalmazni.
• • •

Sheldon

Are they making fun of us?
Minket gúnyolnak ki?

Raj

Yep.
Igen.

Sheldon

I miss the old days when I couldn't tell.
Hiányoznak a régi szép idők, amikor nem tudtam megállapítani.
• • •

Howard

Are you listening to yourself?
Hallod, amit beszélsz? (szó szerint: Hallgatsz magadra?)

Sheldon

I always listen to myself. It's one of the great joys of my life.
Mindig hallgatok magamra. Ez az egyik nagy öröm az életemben.

A one of szerkezet használatakor arra kell mindig ügyelni, hogy utána többes számú főnévnek kell jönnie, mint a fenti esetben a joys.
• • •

Sheldon

She's remarkable.
Ő figyelemreméltó.

Leonard

She really is.
Valóban az.

Sheldon

How is it that she can remember all those lines, yet as a waitress she can't remember no tomato on my hamburger?
Az hogy lehet, hogy meg tudja jegyezni azt a sok szöveget, ám pincérnőként nem tudja észben tartani, hogy nem kérek paradicsomot a hamburgerembe?
• • •

Sheldon

What are you doing here?
Mit keresel itt?

Leonard

I live here.
Itt lakom.

Sheldon

I have paperwork that says differently.
Papírom van róla, hogy ez nem így van.

Sok melléknévből egy -ly képzővel tudunk módhatározószót készíteni, mint jelen esetben a differently.
• • •

Leonard

Hey, where've you been?
Helló! Hol voltál?

Sheldon

I was talking with Penny.
Penny-vel beszélgettem.

Howard

What's wrong with you? You can't hang out with your roommate's ex. That's totally uncool.
Elment az eszed? Nem lóghatsz a lakótársad exével. Tök gáz.

Leonard

No, it's fine. I don't care. I'm over it.
Nem, semmi gond. Nem érdekel. Már túl vagyok rajta.

Raj

Yeah, he's over it; that's why he's been whining all day about trying to invent that memory-wiper gizmo from Men in Black.
Ja, túl van rajta. Ezért hisztizett egész nap azon, hogy próbálja feltalálni az emlékezettörlő kütyüt a Sötét Zsarukból.

Sheldon

Is he making any progress? Because I'd like to erase Ben Affleck as Daredevil.
Jól halad vele? Csak mert én Ben Affleck-et szeretném törölni Fenegyerekként.

Howard

So would Ben Affleck.
Ahogyan Ben Affleck is.

Az utolsó mondatban egy rövid helyeslő szerkezet látható.
• • •

Amy

So, you feeling better?
És jobban vagy már?

Penny

Not really.
Nem igazán.

Amy

Sheldon, you have a guest who's upset.
Sheldon, vendéged van, aki zaklatott.

Sheldon

I'll make tea.
Csinálok teát.

Penny

Sweetie, it's OK. I don't want tea.
Drágám, semmi gond. Nem kérek teát.

Sheldon

It's not optional.
Ez nem szabadon választott.

Az angolban a will módbeli segédigés szerkezetű jövő idővel szoktunk felajánlani segítséget.
• • •

Leonard

What's going on?
Mi történik?

Penny

Oh, hey, it's not what it looks like. *Leaving*
Jajj, helló, ez nem az, aminek látszik. (távozik)

Sheldon

What does it look like?
Minek látszik?
• • •

Penny

Sheldon, have you ever told Amy what it was like for you growing up in Texas?
Sheldon, elmesélted valaha Amy-nek, milyen volt Texasban felnőni?

Sheldon

No.
Nem.

Penny

Well, why don't you tell her?
Nos, akkor miért nem mondod el neki?

Sheldon

All right. It was hell.
Rendben. Pokoli volt.
• • •

Sheldon

I assure you, you'll be sorry that you wasted your money on an iPod when Microsoft comes out with theirs.
Biztosíthatlak, hogy sajnálni fogod, hogy a pénzedet egy iPod-ra költötted, amikor a Microsoft kijön az övékével.

Raj

Do you have an opinion about everything?
Neked mindenről van véleményed?

Sheldon

Yes.
Igen.

Howard

And you just assume you're right?
És egyszerűen feltételezed, hogy igazad van?

Sheldon

It's not an assumption.
Ez nem feltételezés.

Nem szabad összekeverni a their birtokos névmást a theirs birtokos melléknévvel! Az egyik módja a megkülönböztetésüknek az, hogy a birtokos névmások után mindig áll egy főnév.

‹‹ 1. lecke 3. lecke ››

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!