Agymenők párbeszédek 1.

« Vissza a tananyagokhozAz alább olvasható fordítások saját készítésűek (nem a sorozat magyar szinkronos változatának leiratai), és helyenként - szándékosan, a megértést könnyítő célzattal - nem követik szó szerint az eredeti szöveget a fordítás tekintetében.

Sheldon

Why are you crying?
Miért sírsz?

Penny

Because I'm stupid.
Mert hülye vagyok.

Sheldon

That's no reason to cry. One cries because one is sad. For example, I cry because others are stupid, and that makes me sad.
Az nem ok arra, hogy sírj. Az ember azért sír, mert szomorú. Én például azért szoktam sírni, mert mások hülyék, és ez elszomorít.

Elterjedt általános alany az angolban a one. Ehhez hasonló értelemben még a you személyes névmás használható, ám akkor a ragozás nem egyes szám 3. személyű.
• • •

Leonard

Our babies will be smart and beautiful.
A gyermekeink okosak és szépek lesznek.

Sheldon

Not to mention imaginary.
Arról nem beszélve, hogy képzeletbeliek.
• • •

Sheldon

I made tea.
Készítettem teát.

Leonard

I don't want tea.
Nem kérek teát.

Sheldon

I didn't make tea for you. This is my tea.
Nem neked készítettem teát. Ez az én teám.

Leonard

Then why are you telling me?
Akkor ezt most miért mondod nekem?

Sheldon

It's a conversation starter.
Ez egy beszélgetés indító.

Leonard

That's a lousy conversation starter.
Ez egy béna beszélgetés indító.

Sheldon

Oh, is it? We're conversing. Checkmate.
Valóban? Beszélgetünk. Sakk-matt.
• • •

Howard

I thought you didn't like Facebook any more.
Azt hittem, már nem szereted a Facebook-ot.

Sheldon

Don't be silly, I'm a fan of anything that tries to replace actual human contact.
Ne butáskodj, minden olyan dolognak a híve vagyok, ami megpróbálja helyettesíteni a valós emberi érintkezést.

Howard mondatában azért áll múlt időben a segédige (didn't) a jelen idejű jelentéssel szemben, mert ez egy úgynevezett függő beszédes szerkezet.
• • •

Sheldon

Well, I enjoyed that more than I thought I would.
Nos, ezt jobban élveztem, mint amennyire gondoltam, hogy fogom.

Amy

Me, too!
Én is.

Sheldon

I look forward to your next birthday when we do it again!
Alig várom a következő születésnapodat, amikor újra fogjuk csinálni.

Amy

That works for me.
Részemről rendben van.

Sheldon első mondatában azért áll would alakban a segédige (will helyett), mert ez egy úgynevezett függő beszédes szerkezet.
• • •

Leonard

Relax, it's just a dirty sock.
Nyugi, ez csak egy piszkos zokni.

Sheldon

How on earth can you say "dirty sock" and "relax" in the same sentence?
Hogy a fenébe tudod egy mondaton belül mondani azt, hogy "piszkos zokni" és hogy "nyugi"?
• • •

Sheldon

Penny.
Penny!

Penny

Yeah.
Igen?

Sheldon

Thanks for letting me stay here.
Köszönöm, hogy megengeded, hogy itt maradjak.

Penny

Oh, you're welcome, sweetie.
Nagyon szívesen, drágám!

Sheldon

Okay, I'm sleepy, now get out.
Oké, álmos vagyok, most tűnj el!
• • •

Penny

OK, Sheldon, what can I get ya?
Oké, Sheldon, mit adhatok neked?

Sheldon

Alcohol.
Alkoholt.

Penny

Could you be a little more specific?
Tudnál kicsit pontosabban fogalmazni?

Sheldon

Ethyl alcohol, 40 milliliters.
Etil-alkoholt, 40 millilitert.
• • •

Sheldon

You did this, didn't you?
Te tetted ezt, nem igaz?

Wil Wheaton

Come on, Sheldon, do you really think I'd break up a couple just to win a bowling game?
Ugyan már, Sheldon, tényleg azt hiszed, hogy tönkretennék egy párkapcsolatot csak azért, hogy megnyerjek egy bowling meccset?

Sheldon

No, I suppose not.
Nem, azt nem feltételezem.

Wil Wheaton

Good. Keep thinking that.
Jó. Maradj meg ebben a hitedben!

Sheldon

Wheeeeatoooon!
Wheeeeatoooon!

Sheldon első mondatában megcsodálhatunk egy visszakérdezést, majd Wil Wheaton válaszában egy fél feltételes módú szerkezetet láthatunk, amelyben a would segédige 'd rövidített alakban áll.
• • •

Store Clerk

Excuse me, Sir, you don't work here.
Elnézést, uram, ön nem dolgozik itt.

Sheldon

Yes, well, apparently neither does anyone else.
Igen, nos, a jelek szerint senki más sem.
• • •

Penny

Hey, Sheldon, did you change your Wi-Fi password again?
Hé, Sheldon, már megint megváltoztattad a wifi jelszót?

Sheldon

Yes, it's "Penny get your own Wi-Fi"; no spaces.
Igen, arra, hogy "Penny, szerezz magadnak saját wifit", szóközök nélkül.
• • •

Sheldon

I can't seem to get in touch with Amy. I tried e-mail, video chat, tweeting her, posting on her Facebook wall, texting her, nothing.
Úgy tűnik, nem tudok kapcsolatba lépni Amy-vel. Próbáltam e-mail-en, videócseten, Twitteren, posztoltam a Facebook falára, SMS-t írtam neki, semmi.

Leonard

Did you try calling her on the telephone?
Próbáltad már felhívni telefonon?

Sheldon

The telephone. You know, Leonard, in your own simple way, you may be the wisest of us all.
A telefon. Tudod, Leonard, a te magad egyszerű módján lehet, hogy te vagy mindannyiunk közül a legbölcsebb.

A try ige esetén egyáltalán nem mindegy, hogy gerund vagy infinitive alakú szó áll utána.

2. lecke ››

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!