Módhatározószók (Adverbs)

« Vissza a tananyagokhozA módhatározószó egy olyan határozószó (azaz a mondatban határozóként álló mondatrész), amely egy cselekvés módjára, mikéntjére utal. Míg a melléknévre a "milyen?" kérdéssel kérdezhetünk, a módhatározószóra a "hogyan?"-nal.

• nice = szép       (milyen? → melléknév)
• nicely = szépen       (hogyan? → határozószó)

Nagyon gyakran a -ly toldalékkal képzünk melléknevekből módhatározószót.

• slow = lassú   →   slowly = lassan
• easy = könnyű   →   easily = könnyen
• rare = ritka   →   rarely = ritkán
• careful = óvatos   →   carefully = óvatosan

Vannak azonban rendhagyó képzésű módhatározószók is.

• good =   →   good/well = jól
• fast = gyors   →   fast = gyorsan
• early = korai   →   early = korán
• late = késő   →   late* = későn
• hard = kemény   →   hard** = keményen
• straight = egyenes   →   straight = egyenesen
• friendly = barátságos   →   in a friendly way/manner = barátságosan

* Létezik olyan szó, hogy lately, de külön jelentése van ("az utóbbi időben"), ezért nem használjuk a late módhatározószó alakjaként.
** Olyan is létezik, hogy hardly, de a jelentése "alig", tehát lényegében pont ellentétes a hard-ból képzendő módhatározószóval.

További érdekesség, hogy sokszor az adott kifejezés dönti el, hogy egy mondatban a "jól" az good vagy well. Például:

• This soup tastes good. = Jó ízű ez a leves. (Szó szerinti jelentéssel: "jól ízlik".)
• Can you swim well? = Jól tudsz úszni?


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!