Agymenők párbeszédek 3.

« Vissza a tananyagokhozAz alább olvasható fordítások saját készítésűek (nem a sorozat magyar szinkronos változatának leiratai), és helyenként - szándékosan, a megértést könnyítő célzattal - nem követik szó szerint az eredeti szöveget a fordítás tekintetében.

Sheldon

I'll have a diet Coke.
Diétás kólát kérek!

Penny

Can you, please, order a cocktail? I need to practice mixing drinks.
Tudnál valami koktélt rendelni? Gyakorolnom kell a mixerkedést.

Sheldon

Fine. I'll have a virgin Cuba Libre.
Rendben. Akkor egy szűz Cuba Libre-t kérek!

Penny

That's rum and Coke, without the rum?
Az rum és kóla, rum nélkül?

Sheldon

Yes, and would you make it diet?
Igen. És lehetne diétás?

Az angolban nem az ask (= kér) igével kérünk illetve rendelünk ételt vagy italt, hanem a have (= fogyaszt) igével, will módbeli segédigés szerkezettel, és többnyire rövidített alakban, tehát így: I'll have.
• • •

Sheldon

What I am doing here is trying to determine when I am going to die.
Most azt próbálom éppen megállapítani, hogy mikor fogok meghalni.

Leonard

A lot of people are working on that research.
Sokan dolgoznak ezen a kutatáson.
• • •

Sheldon

Amy Farrah Fowler has asked me to meet her mother.
Amy Farrah Fowler megkért engem arra, hogy találkozzak az anyjával.

Leonard

Yeah, so?
Igen, és?

Sheldon

What does that mean?
Ez mit jelent?

Leonard

Well, you know how you're always saying Amy is a girl who is your friend but not your girlfriend?
Nos, emlékszel, hogy mindig azt mondod, hogy Amy egy lány barátod, de nem a barátnőd?

Sheldon

Uh-huh.
Aha.

Leonard

Well, you can't say that any more.
Hát, most már nem mondhatod ezt.

Sheldon első mondatában a has asked me to meet (ask somebody to do) szerkezet egy felszólító módú mondatból kialakított függő beszéd.
• • •

Sheldon

What are you doing here?
Mit csinálsz itt?

Howard

I've been up all night. I had a fight with Bernadette.
Egész éjjel fent voltam. Veszekedtem Bernadettel.

Sheldon

Why?
Miért?

Howard

She bought me a nice watch.
Vett nekem egy szép karórát.

Sheldon

Leonard, do you understand any of this?
Leonard, értesz te ebből bármit is?

Leonard

Yes.
Igen.

Sheldon

Talk to him.
Vele beszélj!
• • •

Sheldon

I didn't care for her yelling, but now that I'm not going to hear it again, I'm sad.
Nem szerettem a kiabálását, de most, hogy már nem fogom többé hallani, szomorú vagyok.

Leonard

If you want, I can yell at you later.
Ha akarod, később kiabálok veled.

Sheldon

It won't be as good.
Az nem lesz olyan jó.

Érdekes lehet elsőre, hogy a care for igének a jelentése "kedvel", míg maga a care ige azt jelenti, hogy "törődik (valamivel)". Leonard mondata pedig egy nulladik típusú feltételes módú szerkezet.
• • •

Sheldon

Because there's only one of me, I'm more valuable.
Miután belőlem csak egy van, én értékesebb vagyok.

Penny

Right.
Így van.

Sheldon

Although, Amy's already taken me out of my package and played with me.
Habár Amy már kivett a csomagolásomból és játszott velem.
• • •

Sheldon

Uh, one dumpling left. Who wants it?
Ó, már csak egy gombóc maradt.

Amy

Maybe you should offer it to the pregnant lady.
Talán fel kellene ajánlanod a várandós hölgynek.

Sheldon

And that would be...?
Aki ki is lenne?

Bernadette

Me, Sheldon. I'm obviously pregnant.
Én, Sheldon. Nyilvánvalóan én vagyok terhes.

Sheldon

Well, you never said it to my face. And the last time I assumed a woman was pregnant, it did not go over well.
Nos, soha nem mondtad a szemembe. És amikor utoljára feltételeztem egy nőről, hogy terhes, semmi jó nem sült ki belőle.

Penny

Yeah, I'm still mad at you.
Igen, még mindig haragszom rád.

Sheldon

You were drinking water instead of wine. What was I supposed to think?
Vizet ittál bor helyett. Mégis mire kellett volna gondolnom?

Sheldon második mondata (Who wants it?) egy alanyra kérdezés, ezért nincsen benne kérdő szórend (és segédige).
• • •

Sheldon

Your friends? I think you mean my friends. And why wasn't I invited to this?
A te barátaid? Azt hiszem, úgy érted, az én barátaim. És engem miért nem hívtak meg erre?

Amy

Maybe because the two of us being there would make them feel awkward.
Talán mert ha mindketten ott lennénk, az furcsa érzést váltana ki belőlük.

Sheldon

We make everyone feel awkward. That's our thing!
Mi mindenkiből furcsa érzést váltunk ki. Ez a mi specialitásunk.

Amy mondatában egy műveltető szerkezetet láthatunk.
• • •

Sheldon

I'm sorry for every mean thing I ever did or said to you.
Bocsánatot kérek minden gonosz dologért, amit valaha tettem vagy mondtam neked!

Howard

I'm sorry, too. It's all my fault.
Én is sajnálom! Az egész az én hibám.

Sheldon

If you weren't my friend, there'd be a hole in my life.
Ha nem lennél a barátom, űr tátongana az életemben.

Howard

Thank you, Sheldon.
Köszönöm, Sheldon!

Sheldon

Kind of like when Firefly was cancelled, but not as big.
Körülbelül úgy, mint amikor a Firefly-t lefújták, de nem olyan nagy.

Sheldon második mondatában egy második típusú, azaz jelen időre vonatkozó feltételes módot láthatunk.

‹‹ 2. lecke 4. lecke ››

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!