Agymenők párbeszédek 4.

« Vissza a tananyagokhozAz alább olvasható fordítások saját készítésűek (nem a sorozat magyar szinkronos változatának leiratai), és helyenként - szándékosan, a megértést könnyítő célzattal - nem követik szó szerint az eredeti szöveget a fordítás tekintetében.

Leonard

That is not a compromise. A compromise is me driving you everywhere because you refuse to learn how.
Ez nem kompromisszum. Az a kompromisszum, hogy én viszlek mindenhova autóval, mert nem vagy hajlandó megtanulni vezetni.

Sheldon

Oh, I learned how. Amy taught me.
De, már megtanultam. Amy megtanított.

Leonard

What?! Then why don't you do it?
Micsoda?! Akkor miért nem csinálod?

Sheldon

Well, it's scary, and sometimes I get the pedals mixed up. But more importantly, driving me to work is one of the things that gives your life purpose. I can't take that away from you, so what do I do? Come on, I'm practically feeding you the answer. I compromise.
Nos, [mert] félelmetes, és néha összekeverem a pedálokat. De ennél is fontosabb, hogy az, hogy te viszel dolgozni, az egyike azon dolgoknak, amelyek értelmet adnak az életednek. Ezt nem vehetem el tőled, tehát mit tehetek? Gyerünk, gyakorlatilag a szádba adom a választ. Kompromisszumot kötök.

A one of szerkezet után mindig többes számú főnevet kell használni. (Lásd a fenti példában: one of the things.)
• • •

Leonard

I can't believe I'm spending my wedding night with you.
El sem hiszem, hogy veled töltöm nászéjszakámat.

Sheldon

Really? I never imagined it any other way.
Komolyan? Én soha nem képzeltem máshogyan.
• • •

Penny

We wouldn't even sit in your spot while you're gone.
Akkor sem ülnénk a helyedre, amikor nem vagy itt.

Sheldon

You're darn right, you wouldn't. No matter where I am, this will always be my spot. Like an embassy in a foreign country, this seat is the sovereign soil of my bottom.
Bizony, hogy nem tennétek! Mindegy, hol vagyok, mindig ez lesz az én helyem. Mint egy nagykövetség egy külföldi országban, ez az ülőhely a fenekem szuverén talaja.

A would módbeli segédigével fejezünk ki feltételes módot az angolban.
• • •

Penny

Okay, that's fine, but let's try and get you out of your comfort zone.
Oké, rendben, de próbáljunk meg kimozdítani téged a komfortzónádból.

Sheldon

Why would we want to do that? It's called the comfort zone for a reason.
Miért akarnánk ezt tenni? Nem véletlenül hívják komfort zónának.

A Sheldon mondatában olvasható it's called (= it is called) kifejezés szenvedő szerkezet.
• • •

Amy

Whose bra is this?
Ez kinek a melltartója?

Sheldon

It's not yours? Oh, my. How embarrassing for both of us.
Nem a tiéd? Ó, jaj! Milyen kellemetlen mindkettőnk számára!

Amy

It's Penny's.
Penny-é.

Sheldon

Hey. You broke up with me, it's none of your business whose naked bosom I'm smushing around like pizza dough.
Hé! Te szakítottál velem. Semmi közöd ahhoz, hogy kinek a csupasz keblét gyúrom, mint a pizza tésztát.

Sheldon első mondata egy rendhagyó kérdő mondat, ugyanis nem kérdő szórendű. (Kérdő szórendben úgy hangozna, hogy Is it not... vagy Isn't it...) Ennek az az oka, hogy ez egy rácsodálkozást kifejező kérdés.
• • •

Sheldon

Are you sure? I've heard that on those sites, often when you think you're corresponding with someone, it's actually a computer program pretending to be a real person.
Biztos vagy benne? Úgy hallottam, hogy az ilyen oldalakon, amikor azt gondolod, hogy egy igazi emberrel beszélsz, valójában egy számítógépes program az, aki igazi embernek tetteti magát.

Raj

And you're afraid it'll do a better job than you?
És attól félsz, hogy jobb munkát fog végezni nálad?

Sheldon

Excuse me. No one does a better job pretending to be a person than I do. Siri comes close, but I know more jokes.
Elnézést! Senki nem tudja jobban tettetni, hogy ő egy igazi ember, mint én. Siri megközelít, de én több viccet tudok.

A Sheldon mondatában olvasható better ... than szerkezet egy összehasonlítás. Itt arra kell ügyelni, hogy az összehasonlító szerkezetekben álló "mint" a típustól függően as vagy than.
• • •

Howard

Certainly a lot more women are reading comics now.
Az biztos, hogy sokkal több nő olvas most képregényt.

Stuart

True. At the store, I had to put a seat on the toilet.
Így van. A boltban [már] ülőkét kellett szerelnem a vécére.
• • •

Sheldon

The National Science Foundation wants to give me a substantial grant.
A Nemzeti Tudományos Alap egy komoly támogatást akar nyújtani nekem.

Raj

That's a big deal.
Ez nagy dolog.

Sheldon

I know. When will this nightmare end?
Így van. Mikor ér már véget ez a rémálom?
• • •

Sheldon

You set it on DTS, didn't you?
DTS-re állítottad, igaz?

Leonard

I had to, she called me cutie.
Muszáj volt. Édinek hívott.
• • •

Penny

Really? On top of everything, you're afraid of birds?
Tényleg? Mindennek tetejébe még a madaraktól is félsz?

Sheldon

It's called ornithophobia and someday it will be recognized as a true disability, and the landlord will be required by law to put a giant net over the building. Which is unfortunate because I have a fear of nets.
Ornitofóbiának hívják, és egy napon igazi fogyatékosságnak fogják elismerni, és akkor majd a főbérlőnek törvényi kötelezettsége lesz feltenni egy hatalmas hálót az épületre. Ami szomorú, mert a hálóktól is félek.

Sheldon mondatában két szenvedő szerkezet is található: will be recognized és will be required.
• • •

Sheldon

Sorry, I'm late.
Bocsánat a késésért!

Leonard

What happened?
Mi történt?

Sheldon

Nothing. I just didn't want to come.
Semmi. Csak nem akartam eljönni.

Leonard mondata alanyra kérdező szerkezetű, ezért áll egyenes szórendben, azaz segédige nélkül.


‹‹ 3. lecke 5. lecke ››

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!