Agymenők párbeszédek 5.

« Vissza a tananyagokhozAz alább olvasható fordítások saját készítésűek (nem a sorozat magyar szinkronos változatának leiratai), és helyenként - szándékosan, a megértést könnyítő célzattal - nem követik szó szerint az eredeti szöveget a fordítás tekintetében.

James Earl Jones

What were you trying to ask me at the strip club?
Mit is próbáltál kérdezni tőlem a sztriptíz bárban?

Sheldon

How much does it cost to get them off my lap?
Mennyibe kerül, hogy kiszálljanak az ölemből?
• • •

Leonard

Wow, Donkey Kong. This was my game when I was a kid.
Hű, Donkey Kong! Ez volt a kedvencem, amikor gyerek voltam.

Sheldon

Because it's a story of a pretty blonde girl tirelessly pursued by a small oddly-shaped man?
Azért, mert egy szép szőke lányról szól, akit fáradhatatlanul követ egy apró, furcsa alakú férfi?
• • •

Sheldon

What's your favorite fruit?
Mi a kedvenc gyümölcsöd?

Stephanie

Strawberries.
Az eper.

Sheldon

Mmm, technically not a fruit, but all right.
Hm, valójában nem gyümölcs, de rendben.
• • •

Amy

It's sweet that you care about him so much.
Édes, hogy ennyire törődsz vele.

Sheldon

I do. And I wouldn't be able to forgive myself if something happened to him, and I wasn't at his bedside to say "I told you so".
Valóban. És nem tudnék megbocsátani magamnak, ha valami történne vele, és én nem lennék mellette, hogy azt mondhassam, "látod, én megmondtam".

Sheldon mondata 2. típusú, azaz jelen időre vonatkozó feltételes módú állítmányi szerkezetű.
• • •

Penny

Normally, I can just ignore you. I mean, I get it. You're a little peculiar. Like Sheldon.
Normál esetben egyszerűen nem veszek tudomást rólad. Szóval megértem. Egy kicsit különös vagy. Mint Sheldon.

Sheldon

Excuse me, Penny, but in this room, you're the one who's peculiar.
Bocsánat, Penny, de ebben a szobában te vagy az, aki különös.
• • •

Sheldon

Careful, Amy. The friend of the enemy's girlfriend is my enemy.
Óvatosan, Amy! Az ellenség barátnőjének a barátja az ellenségem.

Amy

Really?
Valóban?

Sheldon

You're either with me or against me.
Te se velem, se ellenem nem vagy.

Amy

You wanna take the bus to work?
Akarsz busszal menni dolgozni?

Sheldon

Maybe there's a third option.
Talán van egy harmadik lehetőség is.

Az either jelentése nem csak az, hogy "sem", hanem a jelen esetben, ebben a szerkezetben (either ... or) azt jelenti, hogy "vagy ... vagy".
• • •

Sheldon

That's the toilet?
Az a vécé?

Policeman

Well, it ain't a wishin' well!
Hát, nem egy kívánság kút.

Sheldon

Please, tell the judge I'm ready to apologize.
Kérem, mondja meg a bírónak, hogy készen állok bocsánatot kérni!

Sheldon második mondata egy felszólító mondat függő beszédben.
• • •

Sheldon

What's the sixth noble gas?
Mi a hatodik nemesgáz?

Leonard

Uh, radon?
Ööö, a radon?

Sheldon

Are you asking me or telling me?
Kérdezed vagy mondod?

Leonard

Telling you?
Mondom?

Sheldon

*Gives Leonard a stern look*
(szigorúan néz Leonard-re)

Leonard

Telling you.
Mondom.
• • •

Penny

I always say that when one door closes, another one opens.
Mindig azt szoktam mondani, hogy amikor egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik.

Sheldon

No, it doesn't. Not unless the two doors are connected by relays or there are motion sensors involved. Or if the first door closing creates a change of air pressure that acts upon the second door.
Nem, nem igaz. Hacsak nincs a két ajtó relével összekötve, vagy ha nincsenek mozgásérzékelők beiktatva. Vagy ha az első ajtó becsukása olyan légnyomásváltozást idéz elő, ami kihat a második ajtóra.

Penny

Never mind.
Hagyjuk!

Az unless után az angol mondatban nem állhat tagadás. (Annak ellenére, hogy magyarul úgy fogalmazunk, hogy "hacsak nem".)
• • •

Sheldon

Your check-engine light is on.
Világít a motor kontroll lámpád.

Penny

Uh-huh.
Aha.

Sheldon

Typically, that's an indicator to, you know, check your engine.
Általában ez azt jelzi, tudod, hogy ellenőrizni kell a motort.

Penny

It's fine. It's been on for like a month.
Rendben. Már vagy egy hónapja világít.

Sheldon

Well, actually that would be all the more reason to, you know, check your engine.
Nos, valójában ez még inkább indokolná, tudod, hogy ellenőrizd a motort.

Penny

Sheldon, it's fine.
Sheldon, rendben van.

Sheldon

If it were fine, the light wouldn't be on. That's why the manufacturer installed that light, to let you know it's not fine.
Ha rendben lenne, akkor nem világítana a lámpa. Ezért szerelte be a gyártó azt a lámpát, hogy mutassa, hogy nincs rendben.

Penny

Maybe the light's broken.
Talán elromlott a lámpa.

Sheldon

Is there a check-the-check-engine-light light?
Van motorkontroll-kontroll lámpa is?

Sheldon negyedik mondata 2. típusú, azaz jelen időre vonatkozó feltételes módú, ráadásul kissé rendhagyó módon were alakban áll benne a létige (ami alapvetően was lenne, de mindkét formában helyes).
• • •

Sheldon

Penny!
Penny!

Penny

Yeah?
Igen?

Sheldon

That's where I sit.
Ott én ülök.

Penny

So, sit next to me.
Akkor ülj mellém!

Sheldon

No, I sit there.
Nem, én ott ülök.

‹‹ 4. lecke 6. lecke ››

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!