Agymenők párbeszédek 6.

« Vissza a tananyagokhozAz alább olvasható fordítások saját készítésűek (nem a sorozat magyar szinkronos változatának leiratai), és helyenként - szándékosan, a megértést könnyítő célzattal - nem követik szó szerint az eredeti szöveget a fordítás tekintetében.

Sheldon

I see no organizational system in here whatsoever. Which panties do you wear on Mondays?
Nem látok itt semmiféle rendszert. Melyik bugyit hordod hétfőnként?

Penny

I don't need panties, I just need shorts and a shirt.
Nincs szükségem bugyira, csak rövidnadrágra és felsőre.

Sheldon

My mother always told me one should wear clean underpants in case one is in an accident.
Anyukám mindig azt mondta nekem, hogy az embernek tiszta alsóneműt kell viselnie, hátha baleset éri.

Penny

One was already in an accident.
Már megtörtént a baleset.

Sheldon

Doesn't mean one won't be in another, especially if I'm driving.
De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz újabb baleset, főleg, ha én vezetek.

A fenti párbeszédben a one olyan névmásként szerepel, amit általánosításra használunk az angolban.
• • •

Penny

Well, my question is, and I'm pretty sure I know the answer, is this your first date?
Nos, nekem az a kérdésem, és egész biztos vagyok benne, hogy a választ is tudom rá, hogy ez lesz az első randid?

Sheldon

That depends. Does square-dancing with my sister at a Teens for Jesus 4th of July Hoe-down count as a date?
Attól függ. Randinak számít táncolni a nővéremmel egy Tinik Jézusért július 4-i mulatságon?

Penny

No.
Nem.

Sheldon

Then, this is my first date.
Akkor ez lesz az első randim.
• • •

Kurt

How the hell did you get in the building?
Hogy a pokolba jutottatok be az épületbe?

Leonard

We're scientists.
Tudósok vagyunk.

Sheldon

Tell him about our IQ.
Mondd el neki, mennyi az IQ-nk!
• • •

Penny

Can I ask you a question?
Kérdezhetek valamit?

Sheldon

Given your community-college education, I encourage you to ask me as many as possible.
A népfőiskolai képzettségedet tekintve bátorítalak, hogy kérdezz tőlem, amennyit csak tudsz.
• • •

Leonard

Howard brought a date?
Howard hozott egy lányt magával?

Sheldon

A more plausible explanation is that his work in robotics has made an amazing leap forward.
Hihetőbb magyarázat, hogy a robotikai munkássága egy hatalmasat lépett előre.

Leonard kérdő mondata azért kijelentő szórendű, mert meglepettséget fejez ki.
• • •

Bernadette

Speaking of new careers, how are things going with dark matter, Sheldon?
Apropó új karrierek, hogy mennek a dolgok a sötét anyaggal, Sheldon?

Sheldon

Oh, I have to say it's the most exciting time in the history of the field.
Ó, azt kell mondanom, hogy most van a legizgalmasabb időszaka ennek a területnek.

Bernadette

Oh, what's going on?
Hú, mert mi történik éppen?

Sheldon

I started doing it.
Elkezdtem dolgozni rajta.
• • •

Sheldon

You know, I am very disappointed that I won't be able to celebrate Howard's accomplishment tonight.
Tudod, nagyon csalódott vagyok, hogy nem fogom tudni megünnepelni Howard teljesítményét ma este.

Amy

Me, too. But we'll see him tomorrow.
Én is. De holnap találkozunk vele.

Sheldon

Yes, it's just that in all the years I've known him, he's never had the opportunity to receive my admiration. I was excited to see the look on his face when it finally happened.
Igen, csak arról van szó, hogy az évek hosszú sora alatt soha nem volt lehetősége megkapni az elismerésemet. Szerettem volna látni az arcát, amikor végre megtörténik.
• • •

Leonard

I don't think I can go to the North Pole.
Azt hiszem, nem tudok elmenni az Északi-sarkra.

Sheldon

OK, Leonard, I know you're concerned about disappointing me, but I want you to take comfort from the knowledge that my expectations of you are very low.
Rendben van, Leonard, tudom, hogy aggaszt, hogy csalódást fogsz okozni nekem, de szeretném, ha megnyugtatna a tudat, hogy a veled kapcsolatos elvárásaim nagyon alacsonyak.

Amint az Leonard mondatában is látható, az angol az I think szerkezet után általában nem használ tagadást, hanem a think igét tagadja, míg az utána álló mondatrész kijelentő marad.
• • •

Leonard

I don't have a problem with Stuart. Besides, he gives us a 20% discount at his comic book store.
Nincs gondom Stuart-tal. Mindamellett 20% kedvezményt ad nekünk a képregényboltjában.

Sheldon

Well, I don't sell my friendship that cheaply.
Nos, én nem árulom ilyen olcsón a barátságomat.

Stuart

I can go 30.
El tudok menni 30-ig.

Sheldon

Welcome aboard, old chum.
Üdv a fedélzeten, öreg barátom!
• • •

Amy

How did you get into my apartment?
Hogyan jutottál be a lakásomba?

Sheldon

Wow. Is that the kind of nagging I can expect now that you're my girlfriend?
Hűha! Ez az a fajta nyafogás, amire számítanom kell mostantól, hogy már a barátnőm vagy?
• • •

Amy

Gentlemen, as much as I'm sure Sheldon would enjoy playing intergalactic make-believe, he and I have other plans. We are attending my Aunt Flora's 93rd birthday party.
Uraim, akármennyire is élvezné Sheldon ezt az intergalaktikus szerepjátékot, neki és nekem más terveink vannak. Flora nagynéném 93. születésnapjára megyünk.

Sheldon

Just tell her I can't come.
Csak mondd azt neki, hogy nem tudok jönni.

Amy

She'll be disappointed if we don't show up.
Csalódott lesz, ha nem megyünk.

Sheldon

She's 93. She won't be disappointed for very long.
Már 93 éves. Nem sokáig lesz csalódott.

Ami harmadik mondata 1. típusú, azaz jövőre utaló feltételes mód.
• • •

Sheldon

Penny, if I'm going to get Leonard a gift, I'm going to do it right. I refuse to let him experience the same childhood trauma I did.
Penny, ha veszek Leonard-nek ajándékot, akkor jól fogom csinálni. Nem fogom engedni, hogy ugyanazt a gyerekkori traumát élje át, mint én.

Penny

I know I'm gonna regret this, but what trauma?
Tudom, hogy meg fogom bánni, de miféle traumáról beszélsz?

Sheldon

On my 12th birthday, I really wanted a titanium centrifuge so, you know, I could separate radioactive isotopes.
A 12. születésnapomon nagyon szerettem volna egy titán centrifugát, tudod, hogy radioaktív izotópokat válasszak szét.

Penny

Of course, yeah.
Hát persze.

Sheldon

Instead of a titanium centrifuge, my parents bought me... Wow, this is hard. They got me a motorized dirt bike.
Titán centrifuga helyett a szüleim vettek nekem egy... Hű, ez nehéz. Egy krossz motort vettek nekem.

Penny

No!
Ne!

Sheldon

What 12-year-old boy wants a motorized dirt bike?
Melyik 12 éves kisfiú szeretne krossz motort?

Penny

All of them.
Mindegyik!

‹‹ 5. lecke 7. lecke ››

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!