Jövő idők

« Vissza a tananyagokhozJövőre utaló jelen idők (Present Tenses for the Future)

Az egyszerű és a folyamatos jelen idővel is fejezhetünk ki jövőt, ám mindkettőt más esetben használjuk.

Egyszerű jelen idővel olyan jövőbeli eseményekre utalunk, amelyek az alanytól és a beszélőtől is függetlenül, valamilyen időrendi beosztás (órarend, menetrend, stb.) következtében fognak – egész biztosan – bekövetkezni a jövőben.

• My train leaves at 7. = Hét órakor fog indulni a vonatom.

Folyamatos jelen idővel biztosra vett (előre eltervezett és lehetőleg meg is szervezett) jövőbeli eseményekre, elsősorban tervezett programokra utalunk.

• She's not working tomorrow. = Holnap nem fog dolgozni.

Egyszerű jövő idő (Future Simple)

Egyszerű jövő időt kétféleképpen, will illetve be* going to segédigével képezhetünk. Azért e kettősség, mert az angolban számít az, hogy milyen felindultságból, illetve milyen jellegű eseménnyel kapcsolatosan fogalmazzuk meg a jövő időt.

Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy vannak átfedések, vagyis nem mindig nagy a különbség a kétféle megfogalmazás között, ám az is igaz, hogy vannak tipikus kifejezések, amelyek az egyik vagy a másik szerkezethez kötődnek.

will:

Szerkezete:

will + V1
V1 = az ige első alakja

1) ha akaratot vagy szándékot fejezünk ki (beleegyezés, elutasítás, ígéret, segítségfelajánlás)
2) ha szilárd alap nélkül jóslunk meg jövőbeli eseményeket
3) ha létigés kifejezést használunk
4) konkrét kifejezésekkel párban állva (pl. maybe, probably, I'm sure)

I will call you back. = Vissza foglak hívni. (1)
I'll carry your bags. = Majd én viszem a táskáidat! (1)
People will live longer in the future. = Az emberek tovább fognak élni a jövőben. (2)
We'll be there. = Ott leszünk. (3)
You'll probably meet him. = Valószínűleg fogsz találkozni vele. (4)
I'm sure he will be there. = Biztos vagyok benne, hogy ott lesz. (4)

be* going to:

Szerkezete:

be* going to + V1
be* = a létige ragozott alakja; V1 = az ige első alakja

1) ha olyan dologról beszélünk, amit előre elterveztünk
2) ha olyan dologról beszélünk, ami a jelek szerint vagy tudomásunk szerint be fog következni

I'm going to see him soon. = Nemsokára találkozni fogok vele. (1)
She's going to quit her job next week. = Jövő héten fel fog mondani. (2)
It is going to rain. = Esni fog (az eső). (Látom a sötét felhőket.) (2)
He's going to fall. = El fog esni. (Nem látja a küszöböt.) (2)

Az angol jellemzően kerülni szokta a be* going to go kifejezést, helyette inkább a folyamatos jelen időt használja.

• We're going to Japan tomorrow. = Holnap Japánba fogunk menni.

Az I think kezdetű mondatok esetén gyakorlatilag nincs jelentésbeli különbség a kétféle képzés között, ám az I think I... és az I don't think... kezdetű mondatok will szerkezetűek szoktak lenni.

• I think I'll buy it. = Azt hiszem, meg fogom venni.
• I don't think they will come. = Nem hiszem, hogy el fognak jönni.

Folyamatos jövő idő (Future Continuous)

Elsősorban akkor használjuk, amikor arról beszélünk, hogy valami a jövő egy adott pillanatában fog éppen zajlani, illetve hosszabb távon érvényben lesz.

Szerkezete:

will be + Ving
Ving = az ige ing-es alakja

• I'll be watching TV at 10. = 10 órakor éppen tévézni fogok.
• We will be dancing all night. = Egész éjszaka táncolni fogunk.

Továbbá akkor is ezt az igeidőt használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamit mindenképpen meg fogunk tenni a (közel)jövőben.

• I will be seeing him tomorrow. = Holnap (úgyis) fogok vele találkozni.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!