Agymenők párbeszédek 7.

« Vissza a tananyagokhozAz alább olvasható fordítások saját készítésűek (nem a sorozat magyar szinkronos változatának leiratai), és helyenként - szándékosan, a megértést könnyítő célzattal - nem követik szó szerint az eredeti szöveget a fordítás tekintetében.

Stephanie

Where did you get the stethoscope and the blood pressure cuff?
Honnan szerezted a sztetoszkópot és a vérnyomásmérőt?

Sheldon

My aunt Marion gave them to me for my 12th birthday. She thought if I failed at theoretical physics that I should have a trade to fall back on.
Marion nagynéném adta nekem ezeket a 12. születésnapomra. Azt gondolta, hogy ha megbukom elméleti fizikából, akkor legyen egy szakmám tartalékba.
• • •

Penny

What's wrong with geology?
Mi a baj a geológiával?

Sheldon

Let me put this in a way you'll understand, Penny. You remember you explained to me that the Kardashians aren't real celebrities? Well, geology is the Kardashians of science.
Hadd fogalmazzam meg ezt úgy, hogy megértsd, Penny! Emlékszel, amikor elmagyaráztad nekem, hogy a Kardashian-ok nem is igazi hírességek? Nos, a geológia a tudomány Kardashian családja.

Az explain igét mindig olyan szórendű szerkezettel használjuk, hogy explain something to somebody.
• • •

Leonard

You are not Isaac Newton.
Te nem vagy Isaac Newton.

Sheldon

No, no, that's true. Gravity would have been apparent to me without the apple.
Nem, valóban. A gravitáció alma nélkül is nyilvánvaló lett volna számomra.
• • •

Leonard

What do you want?
Mit akarsz?

Sheldon

You may wanna sit down.
Lehet, hogy le kellene ülnöd.

Leonard

I'm in bed.
Ágyban vagyok.

Sheldon

Point taken. You may wanna sit up.
Jogos. Talán fel kellene ülnöd.
• • •

Howard

No, we can still make this work. Leonard, you talk to Penny.
Nem, még helyre tudjuk ezt hozni. Leonard, te menj és beszélj Penny-vel!

Leonard

What makes you think I can convince her?
Miből gondolod, hogy meg tudom győzni őt?

Howard

You got her to have sex with you. Obviously, your superpower is brainwashing.
Rávetted, hogy szexeljen veled. Nyilvánvaló, hogy a te szupererőd az agymosás.

Leonard

Okay, let me see if I understand this. You want me to convince my ex-girlfriend to go to a costume party with her new boyfriend just so we can win a stupid prize?
Rendben, akkor tisztázzuk, hogy jól értem-e! Azt akarod, hogy győzzem meg a volt barátnőmet, hogy menjen el egy jelmezes buliba az új pasijával csak azért, hogy megnyerjünk egy hülye díjat?

A fenti szövegrészben több műveltető szerkezet is található: "make this work", "makes you think" és "got her to have".
• • •

Sheldon

Hello.
Helló!

Penny

Hello.
Helló!

Sheldon

OK, enough with the friendly banter. I believe you know why I am here.
Oké, elég a barátságos évődésből! Azt gondolom, tudod, hogy miért vagyok itt.

Penny

Oh, I always figured it was to study us, discover our weaknesses, and report back to your alien overlords.
Ó, hát mindig azt gondoltam, azért vagy itt, hogy tanulmányozz minket, megtaláld a gyengeségeinket, és jelents az idegen uraidnak.

Sheldon

Yes, amusing. Extraordinary intelligence might well appear extraterrestrial to you, but let me be more specific. I believe you know why I am here in the laundry room.
Igen, ez szórakoztató. A különleges intelligencia földönkívülinek tűnhet számodra, de hadd fogalmazzak pontosabban! Azt gondolom, tudod, hogy miért vagyok itt a mosókonyhában.
• • •

Sheldon

Leonard, are you in the shower?
Leonard, zuhanyozol?

Leonard

I can't hear you, I'm in the shower.
Nem hallak, zuhanyozom.

Sheldon

I asked if you were in the shower, but that's moot now.
Azt kérdeztem, zuhanyozol-e, de ez most már okafogyott.

Leonard

What?
Mi?

Sheldon

Moot. Rendered unimportant by recent events.
Okafogyott. Elveszítette fontosságát a közelmúltbeli események hatására.

Leonard

I can't hear you, I'm in the shower.
Nem hallak, zuhanyozom.

Sheldon

(Entering bathroom) I have to skip the chitchat. Emergency!
(belép a fürdőszobába) Át kell ugranom a csevegést. Vészhelyzet van!

Leonard

What kind of an emergency?
Miféle vészhelyzet?

Sheldon

Mathematical. 32 ounce banana smoothie, 16 ounce bladder.
Matematikai. Egy liter banánturmix, de csak félliteres hólyag.

Sheldon második mondata függő beszéd, ezért áll benne were alakban a létige, holott jelenre utal a mondat.
• • •

Sheldon

I've learned that 1 in 700,000 people die from general anesthesia.
Megtudtam, hogy 700 ezer emberből 1 belehal az altatásba.

Leonard

But do you realize that means 699,999 people don't die?
De ugye érted, hogy ez azt jelenti, hogy 699 999 ember nem hal bele?

Sheldon

I suppose that's true. You're such a glass half full kind of guy. I'm going to miss that.
Feltételezem, hogy ez igaz. Te annyira "félig tele a pohár" típusú ember vagy. Ez hiányozni fog nekem.
• • •

Sheldon

Have you suffered a recent blow to the head?
Beütötted a fejed mostanában?

Penny

Hey, you don't have to be so mean.
Hé, nem kell ilyen gonosznak lenned!

Sheldon

Oh, I'm sorry, (smiling) have you suffered a recent blow to the head?
Jaj, bocsánat, (mosolyog) beütötted a fejed mostanában?
• • •

Sheldon

I decided to take your advice and have arranged to go on a date with Amy Farrah Fowler.
Úgy döntöttem, megfogadom a tanácsodat, és randevút beszéltem meg Amy Farrah Fowler-rel.

Penny

Oh, that's great. Have fun.
Hú, nagyszerű! Érezd jól magad!

Sheldon

Wait, you have to drive me.
Várj, neked kell elvinned kocsival.

Penny

What?
Micsoda?

Sheldon

You know I don't drive.
Tudod, hogy én nem vezetek.

Penny

Well, go ask Leonard.
Hát akkor kérd meg Leonard-öt!

Sheldon

I did; he said, and I quote: "Ask Penny, it was her cockamamie idea."
Megtettem. Azt mondta, és most idézem: "Kérd meg Penny-t, ez az ő bugyuta ötlete volt."

Penny

Leonard said "cockamamie"?
Leonard azt mondta, hogy "bugyuta"?

Sheldon

Actually, I'm paraphrasing. Having been raised in a Christian household, I'm uncomfortable with the language he used. And to be honest, I'm not entirely comfortable with "cockamamie".
Valójában átfogalmaztam. Miután keresztény családban nevelkedtem, kényelmetlen számomra az a nyelvezet, amit használt. És hogy őszinte legyek, a "bugyuta" szó is kényelmetlen számomra.

‹‹ 6. lecke

Tetszik ez a lecke? Mutasd meg a barátaidnak is!