A KER szintjei (nyelvvizsga betűjelek)

Írta: Molnár Bertalan • 2014. október 27. (frissítve: 2022. április 28.)


« Vissza a cikkekhezFeltétlenül olvasd el ezt a cikket, ha nem vagy (teljesen) tisztában azzal, hogy a magyar nyelvvizsga szintek hogyan viszonyulnak a hatszintű Közös Európai Referenciakerethez!

Mi az a KER?

A Wikipédia szerint: A Közös Európai Referenciakeret - röviden KER - az Európa Tanács által 1989 és 1996 között kidolgozott útmutató a nyelvtudás szintjének Európa-szerte egységes meghatározására.

Mire jó ez?

A KER-nek köszönhetően sikerült Európában jó közelítéssel egységesíteni a nyelvtudás-szinteket, így egy adott tudásszint megléte esetén hasonló elvárásokat támaszthatnak az idegennyelvi beszélővel szemben Európa különböző országaiban.

A KER szintek

A KER három nagyobb csoportot, és azon belül hat tudásszintet különböztet meg.

A három csoport:

» A: Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)
» B: Önálló nyelvhasználó (Independent User)
» C: Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)

A hat szint pedig:

betűjel
KER elnevezés
régi elnevezés
A1
Minimumszint
-
A2
Alapszint
-
B1
Küszöbszint
Alapfok
B2
Középszint
Középfok
C1
Haladó
Felsőfok
C2
Mesterfok
-


Mit takarnak tudásban a különböző szintek?

A1: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

A2: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.

B1: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.

B2: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

C1: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.

C2: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

forrás: Wikipédia, CEFR

Milyen szinteken lehet vizsgázni Magyarországon?

Jelenleg A2, B1, B2, C1 és C2 szinten lehet Magyarországon akkreditált nyelvvizsgát letenni.