Az angol nyelvvel való kapcsolatom és nyelvtanári pályafutásom röviden


Tős gyökeres budapesti, értelmiségi (külkereskedő) családból származó, háromgyermekes családapa vagyok. Azon szerencsések közé tartozom, akik azzal foglalkozhatnak az életben, amit szeretnek is csinálni - az angol nyelvoktatás ugyanis a szenvedélyem és a hivatásom is egyben. Amerikai akcentussal, azon belül inkább keleti parti kiejtéssel beszélek angolul, ám ettől függetlenül természetesen magas szintű ismeretekkel rendelkezem a "tankönyvi angol", vagyis az angol nyelvtani szabályok és azok megfelelő gyakorlati használatának terén is.

Angolul javarészt önállóan tanultam meg. Magántanárhoz vagy nyelvtanfolyamra soha nem jártam, valamint nyelvterületen (Londonban) is összesen mindössze egy hetet töltöttem, mégis igen magas szintre sikerült fejlesztenem a nyelvtudásomat mind írásban, mind pedig szóban (ez utóbbit olyannyira, hogy számtalanszor, köztük nyelvtanár kollégáim is megkérdezték már tőlem, hogy mennyi ideig éltem Amerikában), ami az angol nyelv iránti mindenkori komoly érdeklődésem mellett annak köszönhető, hogy gimnáziumi tanulmányaim során több amerikai tanárom és osztálytársam is volt, valamint annak is, hogy érettségi óta számtalanszor dolgoztam együtt angol anyanyelvűekkel az élet legkülönbözőbb területein.

Kortársaimhoz hasonlatosan általános iskola negyedik osztályban kezdtem el angolt tanulni, ám osztálytársaimtól eltérően - érdeklődésemnek, valamint állítólagos "nyelvérzékemnek" köszönhetően - annyira jól fejlődtem, hogy hetedik osztályban kerületi, nyolcadik osztályban pedig budapesti első helyezett voltam a nem tagozatos angol tanulmányi versenyen. Később, a sikeres kétnyelvű érettségim után két alkalommal is összemérhettem nyelvtudásomat másokkal; először központi angol felvételit írtam, aminek az írásbelije mindennemű célzott felkészülés nélkül 83%-os lett (80% felett már igen szűk élmezőnynek számít ez az erős felsőfokú vizsgának megfelelő teszt), valamint főiskolán az úgynevezett angol nyelvi alapvizsgán (azaz nyelvi szigorlaton) 97%-os eredménnyel évfolyamelsőként végeztem.

A kétnyelvű érettségi vizsgám és az akkor megszerzett felsőfokú, C típusú angol nyelvvizsgám óta dolgoztam (sőt néha a mai napig is teszem) tolmácsként, szakfordítóként, az angol üzleti nyelvet mindennapi szinten használó kereskedelmi vezetőként, valamint PR és marketing vonalon is a nyelvoktatás mellett, de mindig is a nyelvoktatás volt az igazi szakterületem.

Másfél évtizede tevékenykedek angol nyelvoktatóként, amelynek keretében elsősorban egyéni, személyre szabott nyelvórákat tartok, bár több nyelviskolában is megfordultam, és céges kihelyezett tanfolyamokat is tartok a mai napig. 2001 óta főállásban oktatom az angol nyelvet, és ezen időszak alatt komoly felnőttoktatási rutinra tettem szert. Specializációim a nyelvvizsga-felkészítés (legyen az bármilyen típusú, egy- vagy kétnyelvű vizsga, akár szaknyelvi is), továbbá a - sokszor csak mások szerint - rossz nyelvtanulási képességű tanulók oktatása. Az évek során jelentős vizsgáztatói és vezetőtanári tapasztalatokra is szert tettem. Mind egyéni, mind csoportos - általános vagy szaknyelvi - tanfolyamokhoz saját tanmenetet dolgoztam ki az évek alatt, amelyekhez "tonnányi" háttéranyagot és feladatsort gyűjtöttem illetve készítettem saját magam. (Ezért sem tanítok egyféle tankönyvből vagy kurzuskönyvből.)

2006 óta vezetőtanárként és vizsgáztatóként is közreműködtem különféle, elsősorban vállalati nyelvtanfolyamok szervezésében és lebonyolításában. Vezetőtanárként a tanfolyamok tanmenetének összeállítása illetve állandó fejlesztése és javítása mellett az új tanulók szintfelmérése is a feladataim közé tartozott (amely az írásbeli és szóbeli szintfelmérő feladatsorok elkészítését is magában foglalta). Ezen felül egy igen ismert, alfa állapotban történő nyelvoktatással foglalkozó nyelviskolának dolgoztam be tananyag-fejlesztőként és nyelvi lektorként, amelynek eredményeképpen lényegében a teljes angol nyelvű portfoliójuk az én kezem nyomát dicséri a mai napig.

Az utóbbi években az online nyelvoktatás irányába fordult az érdeklődésem, így már nyelvoktató honlapok készítésével és üzemeltetésével is foglalkozom a klasszikus nyelvoktatás mellett.