Honlapunk használatának Általános Szerződési Feltételei

1. A jelen ÁSZF a http://www.angolozz.hu nyelvoktató internetes portál (a továbbiakban: Portál) minden felhasználójára vonatkozik. Az előfizetéssel illetve a honlapra történő belépéssel a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadja az itt leírtakat, és azokat saját magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A felek között létrejövő megállapodás nyelve magyar.

2. A Portál üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Szolgáltató):

• Cég neve: Orgpheline Bt.
• Székhelye: 1121 Budapest, Magasúti Lejtő u. 1.
• Adószáma: 21805666-2-43
• Cégjegyzékszáma: 01-06-759178

3. A Portálon különféle térítésköteles és ingyenes tartalmak találhatók meg. Az ingyenes tartalmak regisztráció nélkül is megtekinthetők és igénybe vehetők, míg a térítésköteles tartalmak csak az előfizetést követően válnak elérhetővé. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a térítésköteles anyagok ingyenes megismerésére még az előfizetést megelőzően.

A Portál felületén egyértelműen fel van tüntetve, hogy mely termékek illetve szolgáltatások melyik - fizetős vagy ingyenes - kategóriába tartoznak. A fizetős termékek illetve szolgáltatások mindenkor aktuális ára szintén a Portál felületén található meg. Az árak mindig 27% áfával együtt értendők.

4. A Portál jelszóval védett - a térítésköteles anyagokat tartalmazó - részeire csak regisztrált Felhasználók tudnak belépni. A regisztrációt elvégezheti a Felhasználó is (azon termékek esetében, ahol erre lehetősége van), és ekkor ingyenes licencet kap az oldal korlátozott eléréséhez. A fizetett licenc formájában történő eléréshez a Szolgáltató regisztrálja be a Felhasználót, illetve a már ingyenes licenccel rendelkező Felhasználó jogosultságait is át tudja teljes jogúra állítani.

Arra is lehetőség van, hogy a Felhasználó a Facebook fiókjával (azonosítójával) lépjen be az oldalra. Ez az eljárás is regisztrációnak számít, ám ekkor nem kell a normál regisztrációs eljárást végigvinnie (vagyis nem kell kitöltenie a regisztrációs űrlapot).

Az ingyenes licenccel rendelkező Felhasználók csak korlátozott mértékben tudják elérni a Termékeket. Ezek a korlátozások termékenként eltérőek lehetnek, ám a Portál felületén (azon belül az egyes Termékek részletes leírásánál) megtalálható a felsorolásuk.

A fizetett licenc csak az előfizetési díj beérkezését követően kerül aktiválásra.

A licenc érvényessége az előfizetés pillanatában meghirdetett időtartamig érvényes. Ez lehet korlátozott (általában 6 hónapos vagy 1 éves) időtartam vagy korlátlan ("örökös licenc"). Ez utóbbi esetben a Szolgáltató legalább 2 naptári éves (azaz legalább 731 naptári napos) elérést garantál a Felhasználó teljes jogú aktiválását követően.

A regisztráció menete

A Portálra - az előző pontban említett Facebook fiókos belépést leszámítva - két módon lehetséges regisztrálni:

• a Felhasználó maga regisztrál ingyenesen
• a Felhasználót a Szolgáltató regisztrálja az előfizetést követően

Az online regisztráció során az alábbi adatokat kérjük megadni:

• teljes név
• e-mail cím (amely felhasználónévként fog működni)
• jelszó (amely később megváltoztatható)

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy cselekvőképes személy, aki a saját nevében, valós adatok megadásával regisztrál.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a honlap használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az így létrejött szerződés keretében a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a termék használatához internet hozzáférés szükséges, a Szolgáltatóval való kapcsolattartás és tájékoztatás kizárólagos módjaként kifejezetten az elektronikus levelezést választja, valamint az ezen a módon kapott értesítéseket saját számítógépen mint adathordozón visszakereshető módon tárolja.

A Felhasználó azt is vállalja továbbá, hogy a Szolgáltatótól a rendszerben regisztrált e-mail címére a jelen termékkel illetve a Szolgáltató egyéb nyelvoktató termékeivel kapcsolatosan hírleveleket fogad. A hírlevelek kiküldése a Felhasználó kifejezett kérésére felfüggeszthető.

A Felhasználó ezen nyilatkozata alapján a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos Felhasználói megkereséseket elsősorban az info@angolozz.hu e-mail címen fogadja. A Felhasználói kérdéseket a Szolgáltató írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben válaszolja meg.

5. A honlap tartalmainak korlátlan eléréséhez megvásárolható licenc díja az előfizetés hosszától függ. Az előfizető az élő előfizetésének ideje alatt jogosult az időközben a rendszerben megjelent új online anyagok illetve programfunkciók elérésére további fizetési kötelezettség nélkül. Az egyes termékek mindenkori árai a termékismertető aloldalról elérhető "Árak és előfizetés" menüpont alatt találhatók meg.

Az előfizetés banki átutalással vagy személyes banki befizetéssel történhet a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait az előfizetési igény jelzését követően, elektronikus levélben küldjük meg az érdeklődő számára. Ugyanekkor a Felhasználó lakcímét is elkérjük, hogy ki tudjuk állítani számára a vásárlásáról szóló számlát.

Az előfizetési díj beérkezését követően - amennyiben a Felhasználó nem kérte külön, bruttó 300 Ft ellenében, hogy postai úton küldjünk számára papíralapú számlát - elektronikus számlamásolatot küldünk a Felhasználó által megadott e-mail címre. A felhasználói fiók aktiválása az előfizetési díj beérkezését követő 24 órán belül megtörténik. (A pénz elutalása és beérkezése között eltelt idő nem számít bele a 24 órába.)

Az előfizetés időtartamának lejártát követően a szolgáltatás felfüggesztésre kerül, azaz a Felhasználó a következő előfizetéséig a Portál térítésköteles tartalmaihoz - átmenetileg - nem fér hozzá. A Szolgáltató és az Üzemeltető természetesen ebben az időszakban is megőrzi a Felhasználó a rendszerhez kötődő adatait, hogy a Felhasználó az újbóli aktiválást követően onnan folytathassa a tanulást, ahol félbehagyta. Ezeket az adatokat a Szolgáltató és az Üzemeltető mindaddig megőrzi, ameddig a Portál működik.

6. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhez vételétől számított 14 napig, a termék megnyitása előtt legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja - kizárólag interneten keresztül, e-mailben. Nem gyakorolhatja az elállási jogot azonban "lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta". A nyelvoktató rendszerbe történő belépés - tekintettel arra, hogy Termékeinknek nincsen valójában csomagolása - egyenértékű a szoftver csomagolásának felbontásával, tehát a 14 napos elállás joga ebben az esetben nem illeti meg a vásárlót.

7. Korlátozások:

• Egy felhasználói fiókot egyszerre csak egy személy használhat.
• A honlapon található tartalmakról digitális másolat saját részre sem készülhet, kivéve azokban az esetekben, amikor ezt a Szolgáltató kifejezetetten (írásban) engedélyezi.
• A honlapon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, így a honlap egészének vagy részeinek a Szolgáltató által adott előzetes, írásos engedély nélküli felhasználása szigorúan tilos.

8. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlapon található információk felhasználásából eredendő bármilyen természetű kár esetleges bekövetkezéséért. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelősségét az előfizetési díj jóváírását meghaladó mértékben kizárja a Ptk. 314. § (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával. A kártérítési igény kizárása nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kizárására.

9. A Szolgáltató a felmerülő panaszokat elsősorban elektronikus levél formájában (az info@angolozz.hu e-mail címen) fogadja. A beérkező panaszokat hétköznapokon 48 órán belül kivizsgáljuk, és a Felhasználó regisztrált e-mail címére küldött válaszlevélben reagálunk rájuk.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tisztességes és törvényes kezelése iránt. A honlap előfizetés ellenében elérhető részeihez való hozzáférés regisztrációhoz van kötve. A Felhasználót a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, amelyek személyes adatoknak minősülnek. A Szolgáltató nem adja el, nem adja bérbe, és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat harmadik fél számára. A Szolgáltató mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználóinak adatait, és csak abban a körben, amelyhez a Felhasználó kifejezett felhatalmazást adott a jelen tájékoztató és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával.

A Felhasználók a regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve az esetleges jogszabályi kötelezettségek illetve a hatósági eljárások eseteit.